O Mnie

Moja droga do zawodu adwokata była długa i poprzedzona gruntownym przygotowaniem merytorycznym oraz zdobyciem bogatego doświadczenia.

Wiedza, doświadczenie oraz szeroki obszar specjalizacji.

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu rozpoczęłam studia na dwóch kierunkach (prawo, stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oba kierunki ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym broniąc prace magisterskie z zakresu postępowania karnego („Gwarancje procesowe tymczasowo aresztowanego”) i prawa sportowego („Międzynarodowa walka z dopingiem w sporcie”).

Jestem stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Universität Passau, kilkakrotnie otrzymywałam także stypendium naukowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam Kurs Prawa Porównawczego – Comparative Law Course. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych.

Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu jednocześnie pracując w jednej z najbardziej znanych i cenionych kancelarii adwokackich w Wałbrzychu, a ponadto wspópracując z kancelariami prawnymi z całej Polski oraz z krajów Unii Europejskiej.

Po zdaniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.

Biegle władam językiem angielskim, a w swojej pracy zawodowej posługuję się także językiem niemieckim.
W wykonywaniu zawodu adwokata dążę przede wszystkim do wyboru jak najlepszego rozwiązania dla klienta przy jednoczesnym uświadomieniu mu szans i zagrożeń.

Chcąc jak najlepiej wykonywać swój zawód i świadczyć pomoc prawną w sposób profesjonalny stale podnoszę swoje kwalifikacje uczęszczajc na liczne szkolenia i warsztaty, czytając fachową literaturę oraz szczegłowo analizując aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe – zwłaszcza w ramach prowadzenia konkretnej sprawy.