O kancelarii

W swojej pracy zawodowej świadczę pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Specjalizuję się w dziedzinach prawa szczegółowo wskazanych w zakładce „obszary działalności”, jednak moja wiedza i doświadczenie obejmują także inne, niewymienione, kategorie spraw.
Wykonuję nastepujace czynności:

– udzielanie porad prawnych,

– sporządzenie opinii prawnych,

– sporządzanie wszelkich pism procesowych i pozaprocesowych, tj. wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, kasacje, skargi kasacyjne, odwołania,

– zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji oraz reprezentacja przed innymi podmiotami (prokuratura, policja, organy administracji publicznej).

Świadczę pomoc prawną w Wałbrzychu i okolicach, a także w pozostałych miejscowościach z obszaru Sądu Okręgowego w Świdnicy. Zajmuję się także sprawami spoza tego terytorium, w innych miastach w Polsce, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Do moich klientów należą też osoby mieszkające za granicą, którym pomagam w uporządkowaniu spraw prawnych w Polsce.