PRZY USTALANIU HONORARIUM ADWOKACKIEGO WYBIERAM Z KLIENTEM NAJBARDZIEJ DOGODNĄ DLA NIEGO FORMĘ PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA.

Najpowszechniejszą praktyką jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące kompleksową pomoc prawną w danej sprawie. Możliwe jest także ustalenie zapłaty za każdą wykonaną czynność, a także rozliczenie godzinowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osób w trudnej sytuacji majątkowej dopuszczalne jest prowadzenie sprawy pro bono. W mojej pracy opieram się przede wszystkim na zapisach dotyczących honorarium adwokackiego zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800). Zdając sobie sprawę z tego, że osoby poszukujące pomocy prawnej nie zawsze dysponują potrzebną kwotą, możliwe jest rozłożenie płatności na raty, a ponadto złożenie do sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

    Moja kancelaria mieści sie w centrum Wałbrzycha przy ul. Konopnickiej 1 - zaledwie kilkadziesiąt metrów od Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (wejście z parteru przez O.K. Home Nieruchomości). Jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek - od 8 do 16, wtorek, czwartek - od 9.30 do 17.30, a także w innych terminach po uprzednim kontakcie i umówieniu się. Zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy, mailowo lub osobiście w siedzibie kancelarii.


ul. M. Konopnickiej 1, 58-300 Wałbrzych

tel. (+48) 787 453 612

fax (+48) 746 604 677

kancelaria@adwokatsikorska.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, piątek - od 8 do 16

wtorek, czwartek - od 9.30 do 17.30