Moja droga do zawodu adwokata była długa i poprzedzona gruntownym przygotowaniem merytorycznym oraz zdobyciem bogatego doświadczenia.

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu rozpoczęłam studia na dwóch kierunkach (prawo, stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oba kierunki ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym broniąc prace magisterskie z zakresu postępowania karnego ("Gwarancje procesowe tymczasowo aresztowanego") i prawa sportowego ("Międzynarodowa walka z dopingiem w sporcie").

Jestem stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Universität Passau, kilkakrotnie otrzymywałam także stypendium naukowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam Kurs Prawa Porównawczego - Comparative Law Course. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelariach prawnych oraz instytucjach państwowych.


Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu jednocześnie pracując w jednej z najbardziej znanych i cenionych kancelarii adwokackich w Wałbrzychu, a ponadto wspópracując z kancelariami prawnymi z całej Polski oraz z krajów Unii Europejskiej.

Po zdaniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.

Biegle władam językiem angielskim, a w swojej pracy zawodowej posługuję się także językiem niemieckim.

W wykonywaniu zawodu adwokata dążę przede wszystkim do wyboru jak najlepszego rozwiązania dla klienta przy jednoczesnym uświadomieniu mu szans i zagrożeń.

Chcąc jak najlepiej wykonywać swój zawód i świadczyć pomoc prawną w sposób profesjonalny stale podnoszę swoje kwalifikacje uczęszczajc na liczne szkolenia i warsztaty, czytając fachową literaturę oraz szczegłowo analizując aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe - zwłaszcza w ramach prowadzenia konkretnej sprawy.

    Moja kancelaria mieści sie w centrum Wałbrzycha przy ul. Konopnickiej 1 - zaledwie kilkadziesiąt metrów od Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (wejście z parteru przez O.K. Home Nieruchomości). Jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek - od 8 do 16, wtorek, czwartek - od 9.30 do 17.30, a także w innych terminach po uprzednim kontakcie i umówieniu się. Zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy, mailowo lub osobiście w siedzibie kancelarii.


ul. M. Konopnickiej 1, 58-300 Wałbrzych

tel. (+48) 787 453 612

fax (+48) 746 604 677

kancelaria@adwokatsikorska.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, piątek - od 8 do 16

wtorek, czwartek - od 9.30 do 17.30