Obsługa prawna przedsiębiorców

  • bieżące doradztwo prawne
  • sporządzanie i weryfikacja umów,
  • postępowanie polubowne i przedsądowe, wezwania do zapłaty, negocjacje,
  • postępowanie sądowe we wszystkich instancjach,
  • postępowanien egzekucyjne,
  • prawo spółek handlowych: rejestracja spółek, zmiany w krs, przekształcenia spółek

Klienci indywidualni

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, odszkodowania i zadośćuczynienia | wypadki komunikacyjne | błędy w sztuce lekarskiej | unieważnienie umowy | ochrona dóbr osobistych | skarga pauliańska | wykonanie i niewykonanie zobowiązań | sprawy z zakresu umów o dzieło, o roboty budowlane, lecenie | postępowanie egzekucyjne.

Sprawy spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku | dział spadku | zachowek.

Prawo rodzinne

Rozwody i separacje | podział majątku | alimenty | władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem | opieka | kuratela | ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne i wykroczeniowe

Obrona w postepowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich instancjach | sporządzenie srodków zaskarżenia: apelacji, zażaleń, kasacji | wystepowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego | przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,

Prawo karne wykonawcze

Odroczenie i zawieszenie wykonania kary | dozór elektroniczny tzw. "obrączka" | przerwa w wykonywaniu kary | warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi | sprządzanie pism, odwołań, skarg i skarg kasacyjnych | pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

    Moja kancelaria mieści sie w centrum Wałbrzycha przy ul. Konopnickiej 1 - zaledwie kilkadziesiąt metrów od Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (wejście z parteru przez O.K. Home Nieruchomości). Jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek - od 8 do 16, wtorek, czwartek - od 9.30 do 17.30, a także w innych terminach po uprzednim kontakcie i umówieniu się. Zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy, mailowo lub osobiście w siedzibie kancelarii.


ul. M. Konopnickiej 1, 58-300 Wałbrzych

tel. (+48) 787 453 612

fax (+48) 746 604 677

kancelaria@adwokatsikorska.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, piątek - od 8 do 16

wtorek, czwartek - od 9.30 do 17.30